ทะเลทราย

ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในทางภูมิศาสตร์ ทะเลทราย (Desert) คือ พื้นที่หรืออาณาเขตที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยมาก โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี (ประมาณ 10 นิ้ว) ด้วยทฤษฎีนี้ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นผิวโลกคือทะเลทราย
 ตามนิยามข้างต้น ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกบนพื้นโลก จึงเป็นเขตขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ด้วยเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยเช่นกัน 

ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุด คือ ทวีปแอนตาร์กติก (Antarctica) หรือขั้วโลกใต้ (South Pole) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ 13,829,430 ตารางกิโลเมตร (5,339,573 ตารางไมล์) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทวีปแอนตาร์กติกเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นทะเลทรายแบบหนาว

ส่วนของขั้วโลกเหนือ (North Pole) แถบอาร์คติก (Arctic) เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมา และเป็นทะเลทรายแบบหนาวเช่นเดียวกัน โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 13,700,000+ ตารางกิโลเมตร (5,300,000+ ตารางไมล์)
 

ส่วนทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่อยู่ในเขตขั้วโลก คือ ทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara) ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีขนาดพื้นที่ประมาณ 9,100,000+ ตารางกิโลเมตร (3,320,000+ ตารางไมล์)  ด้วยขนาดดังกล่าวทำให้ทะเลทรายซาฮาร่าครองตำแหน่งทะเลทรายแบบร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่อยู่ในเขตขั้วโลก